Brát potřeby mladých lidí jako směr výzkumu a vývoje produktů, aby se chopily mladých skupin spotřebitelů

6. října 2020, deset hodin ráno. Vezmeme-li látky jako ohnisko inovace produktů, navštivte příslušné znalosti a vlastnosti látek. Odpoledne oddělení managementu vytřídilo relevantní obsah a svolalo příslušné pracovníky k teoretickému vysvětlení a diskusi. Vezmeme-li potřeby mladých lidí jako směr výzkumu a vývoje produktů, odvážné použití žeber a vzorů učiní produkty odvážnými, módními a individuálními a využije skupiny mladých spotřebitelů k vytváření lepších produktů.


Čas zveřejnění: 26. listopadu 2020